Mijo Kišpatić

Mijo Kišpatić (1851. - 1926.)

Mijo Kišpatić, petrograf i mineralog, rodio se Osijeku 1851. godine, a umro je 1926. godine u Zagrebu. Naslijedio je Gjuru Pilara na katedri mineralogije i petrologije (tada se studirala na Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu). Bavio se istraživanjem petrografije Fruške gore, Moslavačke gore, Krndije, Psunja, Kalnika, Medvednice i dr.

Proučavao je i seizmologiju, te je sakupio obimnu dokumentaciju o potresima u Hrvatskoj. Napisao je i prvu knjigu o pedologiji u Hrvatskoj. Bio je i vrstan popularizator prirodnih znanosti. Objavio je više znanstvenih i popularnih knjiga. Zaslužan je za moderan razvoj ondašnjeg Mineralogičko-petrografskog muzeja (danas odjel Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja), koji je obogatio otkupima atraktivnih primjeraka minerala iz najpoznatijih svjetskih nalazišta. Upravo su ti uzorci okosnica današnje sistematske zbirke muzeja. Sakupio je zbirku vezuvskih lava, prvu takvu u Europi. Ta njegova zbirka iz 1895. godine danas ima povijesno značenje; broji 250 uzoraka vezuvskih lava kronološki prikupljenih prema godištima erupcija, od 79. godine do 1892. godine