Čunjasti vulkan

Strmih padina, izgrađen od vulkanskog materijala (šljake).