Impressum

Hrvatski prirodoslovni muzej

Ravnateljica: prof. dr. sc. Tatjana Vlahović

Autorica: Renata Brazinščak

Stručni savjetnici:  prof. dr. sc. Jasenka Sremac / prof. dr. sc. Aleksandar Mezga / doc. dr. sc. Uroš Barudžija / prof. dr. sc. Ivor Karavanić / Ante Radonić

Recenzenti: akademik Ivan Gušić / prof. dr. sc. Tihomir Marjanac / prof. dr. sc. Tatjana Vlahović

Lektura: Marijana Vuković

Ilustracije: Berislav Križić (dinosauri) / Mirela Ivančan Bielen (razvoj života na Zemlji)  

Fotografije: Fotodokumentacija HPM / Aleksandar Mezga (tragovi dinosaura) / Mirko Belak (Jabuka, Brusnik) / Danica Miletić (mikrofosili) / Axel Emmermann (fluorescentni minerali, The Fluorescent Mineral Society, www.uvminerals.org)

Dizajn: Studio (R)evolucija, 2014.

Development: Ador 2021.

Realizirano sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, Ureda za kulturu.

copyright © Hrvatski prirodoslovni muzej, 2021

 

Sadržaj se smije koristiti u edukacijske svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača, ali se ne smije javno reproducirati, niti pojedinačni dijelovi niti u cijelosti, bez pismenog dopuštenja autora ili izdavača.