Izumiranje

Životinjske ili biljne vrste koje više nemaju živih predstavnika na Zemlji nazivamo izumrlima. Većina vrsta iz geološke prošlosti izumrla je davno prije pojave čovjeka pa ih poznajemo samo kao fosile. U geološkoj prošlosti Zemlje, izumiranja su se događala razmjerno učestalo i bez obzira na uzrok, ona su sastavni dio prirodnih procesa koji su se odvijali tada, odvijaju se danas, a zasigurno će ih biti i u budućnosti. Masovna izumiranja velikog broja različitih vrsta događaju se u određenim vremenskim razmacima na temelju kojih su određeni završeci velikih geoloških razdoblja, era.

Paleontologija je dokazala da je na Zemlji postojao vrlo dinamičan život. Postojala su duga, mirna razdoblja života isprekidana kratkim intervalima ("krizama") tijekom kojih je došlo do nestajanja nekih vrsta, ali i nastajanja novih vrsta. Izumiranja su uobičajeni procesi jer se nestankom jednih bića oslobađaju njihova staništa u koja će se s vremenom naseliti neka nova bića, prilagođena tim okolišima. Nestanak vrsta, njihovo izumiranje, može se odvijati polagano milijunima godina, kada vrste nestaju zbog pojave novih, razvijenijih vrsta koje su se bolje prilagodile staništima, klimi i sl. "Brza" izumiranja su, u stvari, masovna izumiranja, jer se događaju kada veći broj vrsta izumire u kratkom vremenu uslijed nekih katastrofičnih događanja u prirodi. To mogu biti udari velikih asteroida, snažne vulkanske erupcije, nagle klimatske promjene, poremećaji hranidbenog lanca, i štošta drugoga. Što je dovelo do pojedinih izumiranja, koji su bili razlozi tome, ne može se sa sigurnošću znati.

Tijekom geološke prošlosti našega planeta bilo je pet velikih i značajnih izumiranja: krajem kambrija, ordovicija, devona, perma (prijelaz paleozoika u mezozoik) i krede (prijelaz mezozoika u kenozoik).

NAJVEĆE izumiranje dogodilo se prije otprilike 250 milijuna godina, kada je uništen gotovo sav život na Zemlji, jer je izumrlo gotovo 90% svih živućih vrsta i u moru i na kopnu! Zato su znanstvenici tu postavili granicu između dvije ere, paleozoika i mezozoika.

NAJPOZNATIJE izumiranje je ono s kraja mezozoika, koje se dogodilo prije 66 milijuna godina kada su izumrli dinosauri, najspektakularniji, najpoznatiji organizmi koji su ikada postojali, iako su osim njih tada izumrla i mnoga druga bića. Tada su nestali mnogi morski beskralježnjaci - mekušci glavonošci amoniti, školjkaši rudisti, zatim leteći i morski gmazovi te brojne druge velike i male životinje.

POSLJEDNJE izumiranje dogodilo se prije nešto više od 10 000 godina, kada su nestali veliki sisavci ledenog doba. Tada su nestali mamuti, sabljozubi tigrovi, špiljski medvjedi i dr.