Dijamant

Mineral dijamant kubična je modifikacija ugljika. Dijamant je najtvrđi mineral u prirodi. Ima najveću temperaturu tališta (3547 °C) i toplinsku vodljivost. Kao najtvrđi mineral u prirodi, u Mohsovoj ljestvici tvrdoće zauzima najviše mjesto, broj 10. Najčešće je bezbojan, a od primjesa može biti crn, crven, žut, plav, siv, smeđi ili zelen. Ima bijeli crt koji se zbog velike tvrdoće određuje drobljenjem u prah. Im dijamantni sjaj, savršenu kalavost, školjkasti lom.