Tipovi vulkana

Vulkane razlikujemo prema:

1. mjestu gdje se nalaze (kopneni, podmorski)

2. aktivnosti (aktivni, uspavani, ugašeni)

3. vrsti, sastavu, obliku i kretanju lave (havajski, vezuvski, strombolski, peleški, itd.)

4. obliku, veličini i građi (stratovulkan, čunjasti, štitasti itd.)