Gdje nalazimo vulkane

Na Zemlji postoji oko 1400 vulkana od kojih je u svakom trenutku aktivno barem desetak. Aktivni vulkani na Zemlji tvore vulkanske zone. Više od polovice svih vulkana na Zemlji nalazi se uz obale Tihog oceana, tj. na rubovima litosfernih ploča, na mjestima njihovog dodira, sudara. Zbog toga se taj rubni pojas Tihog oceana popularno naziva “vatreni prsten” ili Pacifički vatreni krug. No, vulkani nastaju i duž srednjoatlanskog hrpta na mjestima gdje se litosferne ploče razmiču (Island), te iznad mjesta koje nazivamo "vruće točke" (mjesta u sredini litosferne ploče gdje magma neprestano izbija van, kao npr. havajski vulkani).