Biosfera

Koliko je do sada poznato, Zemlja je jedini planet u našem planetarnom sustavu na kojem se razvio život.

Biosferu čini sav živi svijet vode, kopna i zraka. Dijelovi litosfere, cijela hidrosfera i najniži dio atmosfere našega planeta nastanjeni su raznim životnim oblicima. Između najnižih slojeva atmosfere i oceanskog dna postoji bogat i raznovrsan život, u rasponu od bakterija (i drugih mikroorganizama), preko sićušnih oceanskih organizama (planktona), do najvećih životinja i biljaka te čovjeka.

Razvoj biosfere na Zemlji započeo je pojavom prvih oblika života, prije 4 milijarde godina. Životne zajednice nastanjuju gotovo cijelu površinu Zemlje i njene najdublje oceane, od vrlo rijetko nastanjenih arktičkih i antarktičkih područja, do gusto naseljenih područja oko ekvatora.