Štitasti vulkan

Širokih, blago nagnutih padina stvorenih čestim izljevima lave koja polako istječe.