Halit

Halit je mineral, prirodni oblik soli, poznat kao kamena sol. Ime mu dolazi od grčke riječi hals što znači sol. Po svom sastavu predstavlja natrijev klorid (NaCl).

Kristalizira u kubičnom sustavu. Česti su heksaedarski kristali, ali i zrnati  i masivni agregati. Ima tvrdoću 2, odličnu kalavost, školjkast lom, staklenkast sjaj, bijeli crt. Proziran, uglavnom bezbojan, ali od primjesa može biti žut, crven, siv ili modrikast. Karakterističnog je slankasto okusa.

Može ga se naći u čvrstom ili u rastvorenom stanju u oceanima, morima i slanim jezerima. Halit se može nataložiti i pored solnih izvora, koji izbijaju iz Zemljine unutrašnjosti na površinu. Nastaje evaporacijom vode ili snižavanjem temperature mora i slanih jezera. Halit je čest mineral. Hrvatska nema nalazišta halita, a u Europi su poznati rudnici soli, otvoreni i za turističke posjete, u Austriji (Hallein), Poljskoj (Wieliczka), Španjolskoj (Cardona) itd.