Razmicanje

Na mjestu gdje se dvije litosferne ploče međusobno razmiču, udaljuju jedna od druge, nastaje divergentna granica. Razmicanjem oceanskih ploča uslijed snažnog pritiska magme koja prodire iz Zemljinog plašta iz pukotina na oceansko dno izlijeva se magma tvoreći tako novo oceansko dno. Zbog međusobnog udaljavanja ploča nastali hrptovi mogu biti široki stotine kilometara, a dugi desetke tisuća kilometara. Razmicanje kontinentalnih ploča stvara duboke doline na kopnu koje se postupno šire (npr. Velika riftna dolina, Afrika), a ako su ispunjene vodom mogu nastati mora (npr. Crveno more).