Mikrofosili

Najbrojniji fosili su oni najmanji, mikrofosili. Oni su oku teško vidljivi jer su manji od 2 mm. Neki od njih su toliko sitni da ih se može vidjeti samo uz pomoć povećala, lupe ili elektronskog mikroskopa. Grana paleontologije koja proučava mikrofosile, odnosno fosile koji trebaju korištenje mikroskopa da bi se vidio njihov organizam, morfologija i  karakteristični detalji, je mikropaleontologija. Znanstvenici istraživači mikrofosila su mikropaleontolozi. Mikrofosila ima zaista mnogo i često ih se može naći, što ih čini važnim za istraživanja. Između ostaloga, oni daju neke od najvažnijih informacija o globalnim promjenama okoliša.