Paleontolozi

Paleontolog

Paleontolog je stručnjak - znanstvenik koji proučava ostatke bića iz geološke prošlosti. Naziv je izveden od grčkih riječi palaios - stari i logos - učenje. Paleontolozi traže i pronalaze fosile na terenu, u prirodi, a kasnije ih u laboratorijima i kabinetima prepariraju i proučavaju. Pronađene fosile na terenu potrebno je pravilnim rukovanjem sačuvati od lomljenja prilikom nošenja ili transportiranja. Manji fosili mogu se staviti u kutije s vatom, ili ih se može umotati u novinski papir. Obavezno se mora naznačiti nalazište svakog pronađenog fosila. Krhke fosile treba odmah učvrstiti nekim ljepilom, a kosti se mogu zaliti gipsom ili ih se može prenijeti zajedno sa sedimentom. Kasnije se u laboratoriju fosili obrađuju i prepariraju. Raznim metodama nastoji se iz stijene osloboditi fosil, bez ili uz što manja oštećenja. Nakon toga fosili se znanstveno proučavaju. Paleontolog se u svojim istraživanjima koristi spoznajama iz današnjice, kako bi što bolje shvatio bića i događaje iz prošlosti (aktualistički pristup).

Rezultati rada paleontologa važni su za rekonstrukciju evolucije živih bića, zatim za otkrivanje geološke prošlosti, jer fosili pomažu i u određivanju starosti stijena u kojima se javljaju. Sve prikupljene informacije paleontolozima pomažu u rekonstrukciji života i zbivanja u geološkoj prošlosti, ali i pri pronalaženju prirodnih resursa (npr. ugljen, nafta, plin).

Svojim pronalascima važnih fosila i njihovim tumačenjima svjetsku slavu stekli su britanski paleontolozi William Buckland, Richard Owen, Gideon Mantell, Charles Darwin, francuski paleontolog Georges Cuvier, švicarski paleontolog Louis Agassiz, njemački paleontolog Hermann von Meyer, hrvatski paleontolozi Ljudevit Farkaš Vukotinović, Dragutin Gorjanović - Kramberger, Marijan Salopek, Vanda Kochansky-Devidé, Mirko Malez, Ante Polšak, Ana Sokač, itd.