Neobične stijene

Peleina kosa je naziv za vrstu vulkanskog stakla nitastog oblika koje nastaje kada se tijekom erupcije vulkana mate čestice taljevine, raspršene u zraku i nošene vjetrom, naglo hlade stvarajući jako tanke (promjera manjeg od 0,5 mm) dugačke niti (i do 2 m). Te su niti bazaltnog stakla zlatnosmeđe boje, i više nalikuju ljudskoj kosi nego stijeni, pa su nazvane Peleina kosa po havajskoj božici vatre, munja, vjetra i vulkana.

Pijesak je prirodni materijal sačinjen od čestica stijena i minerala čija je veličina zrna između 0,0625 i 0,004 mm. Stijena koja je sastavljena od zrnaca pijeska je pješčenjak.

Sedra je sedimentna porozna stijena (spužvasta izgleda) koja nastaje na stapovima krških jezera (npr. Plitvička jezera), u rijekama iti nekim vapnenačkim špitjama.

Travertin je sedimentna stijena nastala iz toplih izvora (npr. Varaždinske toptice!).

Gips je sedimentna stijena (ali i mineral), a nastaje uslijed isparavanja morske vode (evaporizacija).

Glina je jako mekana i podatna stijena građena od mikroskopski sitnih čestica. Kad je vlažna, glina postaje tjeptjiva. Može biti siva, žuta, crna. Istiskivanjem vode nastaje čvrsta stijena šejt, a miješanjem gline i vapnenca nastaje stijena tapor.

Peleina Kosa
Peleina Kosa
Pijesak
Pijesak
Sedra
Sedra
Travertin
Travertin
Gips
Gips
Glina
Glina
Peleina Kosa
Pijesak
Sedra
Travertin
Gips
Glina