Seizmički aktivna područja

Na Zemljinoj površini postoje dva izrazito seizmički aktivna područja. Jedno, gdje nastaje gotovo 80% svih potresa, obrubljuje Tihi ocean (odnosno Tihooceansku ploču) i čini tzv. vatreni prsten ("ring of fire"). Drugo seizmički vrlo aktivno područje je u širem području Sredozemlja, tako da je i područje naše domovine prostor s izraženom seizmičkom aktivnošću. Postoje i područja gotovo bez potresa, ili su oni rijetki i slabi. To su područja na starim stabilnim masama koje tvore jezgre današnjih kontinenata (npr. Kanadski štit u Sjevernoj Americi, Baltički štit u Europi, centralna Afrička ploča, itd.). Tu se događa svega 5% svih potresa.